spot_img

CHUỖI HỘI THẢO CHĂN NUÔI DO VIETSTOCK TỔ CHỨC TẠO TIẾNG VANG LỚN

Chuỗi hội thảo chuyên ngành chăn nuôi là một trong những hoạt động nổi bật của Vietstock trước thềm triển lãm vào ngày 11 – 13/10/2023. 05 chương trình hội thảo đã được Vietstock tổ chức thành công vào tháng 7 và tháng 8, thu hút hơn 1400 chuyên gia, hộ chăn nuôi và doanh nghiệp tham gia.

VIETSTOCK MANG ĐẾN NGÀNH CHĂN NUÔI NHIỀU GIÁ TRỊ THIẾT THỰC

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2004, sau gần 20 năm đồng hành cùng ngành chăn nuôi Việt Nam, Vietstock chính là nền tảng, diễn đàn vô cùng quan trọng đối với ngành chăn nuôi trong nước.

Được sự hỗ trợ và hợp tác từ các cơ quan nhà nước, tổ chức và hiệp hội uy tín trong ngành, triển lãm Vietstock có quy mô lớn nhất Việt Nam và khu vực lân cận, bao quát các giải pháp toàn diện trong ngành chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi và chế biến thịt.

Vietstock 2023 còn phối hợp với các Trung tâm khuyến nông, Chi cục Thú y hỗ trợ phương tiện đi lại cho người chăn nuôi ở các khu vực xa đến tham dự. Đồng thời mang đến nền tảng kết nối kinh doanh trực tiếp và trực tuyến, giúp các đơn vị trưng bày và người tham dự kết nối đúng đối tác cần gặp.

Phiên bản Vietstock 2023 có diện tích khu triển lãm gần 11.000m2, dự kiến bao gồm 350 đơn vị trưng bày đến từ hơn 30 quốc gia/vùng lãnh thổ, thu hút hơn 11.000 khách tham dự từ khắp nơi trên thế giới.

1 THÁNG – 05 HỘI THẢO CHĂN NUÔI – 20 DIỄN GIẢ – 1400 KHÁCH THAM GIA CHUYÊN NGÀNH

Vietstock mang đến các phân tích chuyên sâu và giải pháp sáng tạo thông qua 05 hội thảo chuyên ngành tại các tỉnh chăn nuôi trọng điểm từ ngày 18/07 đến 17/08.

Với những chia sẻ quý báu từ 20 diễn giả, chuỗi hội thảo đã lan tỏa những kiến thức chuyên môn quý báu đến hơn 1400 khách tham gia chuyên ngành.

Hội thảo chăn nuôi heo với chủ để Quản lý trang trại lợn & Chiến lược cho ăn để thúc đẩy sự tăng trường & tối ưu hóa lợi nhuận tại Hưng Yên thu hút hơn 350 hộ chăn nuôi và doanh nghiệp địa phương tham gia. Tại hội thảo chăn nuôi heo cùng chủ đề tổ chức tại “thủ phủ heo” Đồng Nai, Vietstock đón tiếp hơn 300 khách tham dự.

Ông Nguyễn Văn Minh – Chuyên gia về sức khoẻ vật nuôi của Vet24h trình bày chủ đề “Quản lý sinh sản theo nhóm – giải pháp tối ưu năng suất trại heo” trong Hội thảo chăn nuôi heo tại Hưng Yên ngày 18/07/2023

Hội thảo chăn nuôi heo tại Đồng Nai ngày 17/08/2023

Cùng mục tiêu tìm kiếm những giải pháp cho ngành chăn nuôi trước những khó khăn chưa từng có trong tiền lệ, chủ đề Tối ưu hóa sản xuất chăn nuôi trước những thách thức hiện nay được hơn 150 chuyên gia trong ngành chăn nuôi chào đón tại TP. Phnôm Pênh, Campuchia.

Ông Nguyễn Văn Minh – Chuyên gia về sức khoẻ vật nuôi của Vet24h trình bày chủ đề “Cập nhật về Dịch tả heo trâu phi và giải pháp sống chung” trong Hội thảo chăn nuôi tại Campuchia ngày 05/08/2023

Hội thảo chăn nuôi gà đẻ trứng tại Tiền Giang với chủ đề Tăng cường phương thức bảo vệ gà đẻ trứng trước bệnh dịch thu hơn 300 hộ chăn nuôi địa phương tham gia. Tiếp nối thành công, hội thảo chăn nuôi gà thịt tại Bình Dương nhận được sự hưởng ứng của hơn 310 khách tham gia chuyên ngành với chủ đề Kiểm soát dịch bệnh và quản lý trang trại trong chăn nuôi gà thịt.

Các chueyeHội thảo chăn nuôi gà đẻ trứng tại Tiền Giang ngày 27/07/2023

Hội thảo chăn nuôi gà thịt tai Bình Dương ngày 16/08/2023

Chuỗi 05 hội thảo của Vietstock khép lại với tiếng vang lớn trong ngành chăn nuôi Việt Nam. Đây vừa là diễn đàn khoa học, vừa là diễn đàn kết nối các doanh nghiệp tiêu biểu ngành chăn nuôi đến các khách hàng tiềm năng.

VIETSTOCK 2023 – ĐĂNG KÝ NHANH, QUYỀN LỢI LỚN

Tiếp nối chuỗi hội thảo, hàng loạt các hoạt động đầy thiết thực và hiệu quả sẽ được Vietstock công bố, nổi bật như:

 • Chương trình Kết nối Doanh nghiệp trực tuyến và trực tiếp
 • Hội nghị quốc tế nuôi trồng thủy sản
 • Hội thảo kỹ thuật chuyên ngành
 • Giải thưởng ngành chăn nuôi VIETSTOCK Award
 • Chương trình hỗ trợ khách tham quan theo đoàn
 • Khu gian hàng Trứng
 • Khu gian hàng Phát triển Bền vững

Năm nay, với sự kết hợp của triển lãm chăn nuôi VIETSTOCK và triển lãm thủy sản AQUACULTURE VIETNAM, đây sẽ là điểm đến mang đến đa dạng các giải pháp và cơ hội kết nối kinh doanh toàn cầu đến các doanh nghiệp.

Triển lãm được tổ chức trong vòng 3 ngày từ 11 – 13 tháng 10 tại SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM.

————————–

Box thông tin:

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý vị vui lòng liên hệ Ban tổ chức:

 • Trang – Anita.Pham@informa.com
 • Phương – Phuong.C@informa.com (Hỗ trợ đăng ký theo đoàn)
 • Tel: (+84) 28 3622 2588

LIVESTOCK ROADSHOW OF VIETSTOCK MADE A RESOUNDING SUCCESS

The series of livestock roadshows is one of the outstanding activities of Vietstock before the exhibition on October 11-13, 2023. 05 roadshow programs have been successfully organized by Vietstock in July and August, attracting more than 1,400 experts, households, and businesses in livestock industry.

VIETSTOCK BRINGS TO THE LIVESTOCK INDUSTRY A LOT OF PRACTICAL VALUES

Organized for the first time in 2004, after nearly 20 years of accompanying the livestock industry in Vietnam, Vietstock is an extremely important platform and forum for the domestic livestock industry.

With the support and cooperation from reputable government agencies, organizations, and associations in the industry, Vietstock exhibition has the largest scale in Vietnam and the surrounding area, covering comprehensive solutions in the livestock, feed, and meat processing.

Vietstock 2023 also cooperates with Agricultural Extension Centers and Sub-Department of Animal Health to support transportation for farmers in remote areas to attend. At the same time, Vietstock provides a direct and online business connection platform, helping exhibitors and visitors to connect with the right partners.

Vietstock 2023 edition with an exhibition area of 11,000m2, is expected to have 350 exhibitors from more than 30 countries/regions, attracting more than 11,000 visitors from all over the world.

1 MONTH – 05 ROADSHOWS – 20 SPEAKERS – 1400 PARTICIPANTS

Vietstock brings in-depth analysis and innovative solutions through 05 roadshows in key livestock provinces from July 18 toAugust 17.

With valuable sharing from 20 speakers, the series of seminars spread valuable professional knowledge to more than 1,400 participants.

The Swine roadshow with Pig farm management & feeding strategy for optimal growth & profitability in Hung Yen Cityattracted more than 350 households and local businesses. At the swine roadshow with the same theme held in the “Swine-Production Capital” – Dong Nai, Vietstock welcomed more than 300 attendees.

Swine roadshow in Hung Yen City, July 18, 2023

Swine roadshow in Dong Nai, Aug 17, 2023

With the same goal of finding solutions to the difficulties of the livestock industry, the topic Optimizing livestock production in today’s challenge was welcomed by more than 150 experts in the livestock industry in Phnom Penh City, Cambodia.

Livestock roadshow in Cambodia, Aug 05, 2023

The layer roadshow in Tien Giang with the theme of Improvement of layer protection from diseases attracted more than 300 local households. Following the success, the broiler roadshow in Binh Duong received the response of more than 310 specialized visitors with the topic of Disease control and farm management in broiler production.

Layer roadshow in Tien Giang, July 27, 2023

Broiler roadshow in Binh Duong, Aug 16, 2023

Vietstock’s series of 05 roadshows ended with great successful in the Vietnam livestock industry. This is a scientific and economic forum, helping typical businesses to connect with potential customers in the livestock industry.

VIETSTOCK 2023 – FAST REGISTRATION, GREAT BENEFITS

Following the series of roadshows, a series of practical and effective activities will be announced by Vietstock. Highlight activities:

 • Match & Meet Program
 • Aquaculture Conference
 • Technical Conferences
 • Vietstock Award 2023
 • Bus-in Program
 • Eggcellent Theater
 • Sustainability Square

This year, with the combination of the livestock exhibition – VIETSTOCK and the aquaculture exhibition – AQUACULTURE VIETNAM, this will be the destination that brings a variety of solutions and opportunities to connect globally to businesses.

VIETSTOCK and AQUACULTURE VIETNAM will be held for 3 days from October 11 to 13 at Saigon Exhibition and Convention Center (SECC), 799 Nguyen Van Linh, District 7, HCMC.

————————–

Info Box:

For more information, please contact our team:

 • Anita – Anita.Pham@informa.com
 • Phuong – Phuong.C@informa.com (group delegation support)
 • Tel: (+84) 28 3622 2588

Bài liên quan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Bài mới