spot_img

Hội thảo chăn nuôi tại Campuchia

TỐI ƯU HÓA SẢN XUẤT CHĂN NUÔI TRƯỚC NHỮNG THÁCH THỨC HIỆN NAY
(English below
Dưới sự hỗ trợ của Hiệp hội Chăn nuôi Campuchia (CLRA) và Văn phòng quản lý thức ăn chăn nuôi (GHAHP), hội thảo đầu bờ chuyên ngành chăn nuôi tại Campuchia sẽ mang đến những thông tin thị trường khu vực mới nhất, những công nghệ và kỹ thuật tiên tiến nhất.
Hội thảo hân hạnh đón tiếp Ông Srun Pov – Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Campuchia (CLRA).
Hội thảo đầu bờ tại Campuchia hướng đến mở ra những cách tiếp cận mới, những giải pháp mới cho các doanh nghiệp và hộ chăn nuôi trong tình hình khó khăn trước mắt.
Các chủ đề sẽ được trình bày tại hội thảo là:
• Tình hình sản xuất chăn nuôi và thị trường tại Campuchia; Vai trò của phụ gia thức ăn trong thức ăn chăn nuôi
• Cập nhật về ASF và giải pháp thích ứng sau dịch
• Giải pháp cho các vấn đề trong chăn nuôi (tăng thu nhập và cải thiện sản xuất)
• Quản lý chăn nuôi lợn nái
Được trình bày bởi những chuyên gia đầu ngành chăn nuôi:
TS. Meak Promol – Chánh văn phòng quản lý thức ăn chăn nuôi, GHAHP
GV. Nguyễn Văn Minh – Chuyên gia về sức khỏe vật nuôi – Vet24 Academy và Viện sức khoẻ động vật và môi trường – IAES
• Bà Song Buntheang – Công ty Agrow Green Planet
• Ông Thoeun Tha, Chuyên gia về chăn nuôi heo, CEO – Công ty TK VET
Đăng ký tham gia tại: https://forms.gle/Zk41amWkjouKRbLw9
———————–
Livestock Roadshow
OPTIMIZING LIVESTOCK PRODUCTION IN TODAY’S CHALLENGE

With the support of the Cambodia Livestock Raisers Association (CLRA) and Animal feed management (GHAHP), the livestock roadshow in Cambodia will bring the latest regional market information, the most advanced technologies, and techniques.
The roadshow was pleased to welcome Mr. Srun Pov – President, Cambodia Livestock Raisers Association (CLRA).
The roadshow in Cambodia has the goal of opening up new approaches and solutions for businesses and livestock households in the immediate difficult situation.
The topics at roadshow:
• Cambodia livestock production and market; The role of feed additive in animal feed
• Update on ASF and post-pandemic adaptation solutions
• Solution for Farm Problem (Increase income and production)
• Sow Management

The leading experts in the livestock industry:
• Mr. Meak Promol, PhD. – Chief of office of animal feed management, GHAHP
• Mr. Nguyen Van Minh – Animal Health Expert, Vet24 Academy and IAES
• Ms. Song Buntheang – Agrow Green Planet Co., Ltd.
• Mr. Thoeun Than, Swine Expert, CEO, TK VET Co,.LD

Bài liên quan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Bài mới